Art. 72

 COMPLETAREA VENITURILOR SALARIALE

 

 

 

Art 73

 

PRIME DE ÎNCADRARE - ABSOLVENTI DE ÎNVATAMÂNT

 

ART. 73^1

·        cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;

·         actul de identitate al absolventului, în copie;

·         actul de absolvire a instituției de învățământ, în copie;

·         actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;

·         declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum și că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învățământ;

·         declarație pe propria răspundere a angajatorului din care rezulte în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă și nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja;

·         angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu

 

 

ART.. 73^1 alin. (2)

 

·        cerere 73^1 alin (2)

 

 

ART. 73^2 PRIMA DE ACTIVARE

 

·                  cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 32;

·                  actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator;

·                  angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 33, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;

·                  declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

·                  Prezența