Despre noi

 

A.J.O.F.M. Ialomita Óşi propune aducă prin intermediul acestui site informaţii şi noutăţi din domeniul  ocupării şi formării  forţei de muncă .

Site-ul se adresează  atăt persoanelor aflate Ón căutarea unui loc de muncă căt şi agenţilor economici.

 

A.J.O.F.M. Ialomita ca structură teritorială a A.N.O.F.M. funcţioneaza ca institutie publică descentralizată  fiind cel mai important organism la nivel teritorial de implementare a politicilor şi programelor legate de piaţa muncii, conform legislaţiei Ón vigoare:

 

- Legea 202 / 22.05.2006privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M.

- Statutul A.N.O.F.M.  aprobat prin H.G. 1610/2006 cu modificările şi completările ulterioare

- Structura organizatorică aprobată de către A.N.O.F.M.

- Regulament cadru de organizare şi funcţionare.

 

Obiectivele principale ale A.J.O.F.M. Ialomita sunt:

- instituţionalizarea    dialogului social Ón domeniul ocupării şi formării profesionale;

- aplicarea strategiilor Ón domeniul ocupării şi formării profesionale;

- aplicarea măsurilor de protecţie socială persoanelor aflate Ón căutarea unui loc de muncă.

 

Obiective urmărite :

- reducerea şomajului;

- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;

- creşterea eficienţei şi ponderii măsurilor active;

 

Oportunităţi de Ómbunătăţire a calităţii forţei de muncă.