Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est

IC SPO

 

 

       Finanţator : Fondul Social European prin POSDRU 2007 - 2013 (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)

       Axa prioritară: 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

       Domeniul major de intervenţie:4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”

       Durata: 18 luni (ianuarie 2014 iunie 2015)

       Nr. contract : POSDRU/124/4.2/S/130243

       Bugetul proiectului este de 11358380 lei din care contributia solicitantului 2988180 lei.

 

Parteneriatul în cadrul proiectului

 

       Beneficiar finanţare : AJOFM IALOMIŢA

       Partener 1: SC Tobimar Construct  SRL  Alba Iulia

       Partener 2: Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”

       Partener 3: AJOFM Botoşani

       Partener 4: Desarrollo de Estrategias Exteriores, SA , Oviedo , Spania

       Partener 5 : Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, Spania

 

 

LOCAŢIILE PROIECTULUI

 

 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE

JUDEŢELE

Sud-Muntenia

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.

Nord-Est

Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui.

Sud-Est

Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea,Vrancea.

 

 

Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general:

       Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale personalului propriu SPO din regiunile Sud Muntenia, Nord Est şi Sud Est în vederea furnizării unor servicii de calitate.

 

Obiective specifice

 

1.     Îmbunătăţirea sistemul de formare profesională a personalului propriu al SPO în ocupaţii corelate cu serviciile furnizate.

2.     Dezvoltarea competenţelor profesionale şi sociale pentru personalul SPO necesare unei abordări integratoare a nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile.

3.     Facilitatea preluării de experienţe transnaţionale care să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului SPO

 

 

Informaţii generale despre activităţile

şi rezultatele proiectului

 

       Proiectul are 16 activităţi cu 79 subactivităţi eşalonate pe 18 luni, pentru acestea prezentăm rezultatele planificate a căror atingere va genera îndeplinirea indicatorilor

 

 

Indicatori prestabiliţi

 

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

340

Numărul personalului instruit

200

342

Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul Public de Ocupare

1

341

Ponderea personalului instruit cu certificate de absolvire (%)

90

343

Numărul de participanţi la instruire certificaţi - Serviciul Public de Ocupare

180

344

Număr de parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - Serviciul Public de Ocupare

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustenabilitatea proiectului

 

       Elementul major care va genera sustenabilitate este formarea profesională de care vor beneficia 200 de membri ai grupului ţintă

       Proiectul are şi alte acţiuni generatoare de sustenabilitate, dintre care amintim: Harta competenţelor SPO formată din Profilul de competenţe al personalului SPO cu atribuţii de conducere şi Profilul de competenţe al personalului SPO cu atribuţii de execuţie

       Raportul de analiza a nevoilor de formare profesională pentru cei 200 de membri ai grupului ţintă este un element care va genera sustenabilitate

       Rezultatele obţinute prin proiect creează premisele îmbunătăţirii politicilor şi strategiilor locale, regionale şi naţionale din domeniul creşterii ocupabilităţii şi dezvoltării resurselor umane, contribuind cu rapoarte de analiză, publicaţii, date statistice, metode şi tehnici moderne la creşterea calităţii serviciilor de ocupare

       Ca şi element de sustenabilitate instituţională, precizăm menţinerea parteneriatului şi după finalizarea perioadei de finanţare, demers care asigură un suport deosebit pentru activităţile beneficiarului.