COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Avand in vedere prioritatile stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020 (crestere inteligenta, crestere durabila si crestere favorabila a incluziunii) in baza propunerilor agentiilor judetene, ANOFM a elaborat Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2014 in care au fost stabilite obiectivele generale si obiectivele specifice, aprobat de Ministerul Muncii Familiei Protectie Sociale si Persoasnelor Varstnice

Printre obiectivele generale se regasesc : cresterea gradului de ocupare si promovarea incluziunii sociale, cresterea gradului de ocupare a tinerilor si a persoanelor de etnie roma, facilitarea tranzitiei de la somaj catre ocupare, imbunatatirea si consolidarea competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca.

Programul judetean de ocupare a fortei de munca pentru anul 2014 cuprinde urmatoarele programme specifice :

      Programul judetean de formare profesionala ;

      Programul special pentru localitati din mediul rural ;

      Programul special pentru comunitati cu numar mare de etnici romi ;

      Programul de ocupare elevi si studenti ;

      Programul de ocupare pentru tinerii marginalizati social.

 

Prin intermediul acestor programe se urmareste curpinderea la masuri active a 10300 persoane din care se intentioneaza ocuparea a 3520 persoane.

Masuri de realizare a acestor indicatori :

v     Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca pentru un numar de 3115 persoane, din care :

      Informare si consiliere profesionala - 100 persoane ;

      Mediarea muncii - 2590 persoane ;

      Formare profesionala - 200 persoane ;

      Completarea veniturilor salariale ale angajatilor conform art 72 din Lg 76/2002 -170 persoane ;

      Prima incadrare absolventi conform art 80 din Lg 76/2002 - 15 persoane;

       Stimularea mobilitatii fortei de munca  conform art 74 din Lg 76/2002 - 20 persoane;

      Alte masuri active - 20 persoane.

 

 

 

v      Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor, se intentioneaza ocuparea unui numar de 405 persoane, din care :

      Incadrarea someri peste 45 de ani si intretinatori familii monoparentale - 200 persoane ;

      Incadrare someri care mai au 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare - 10 persoane ;

      Incadrare absolventi - 100 persoane ;

      Incadrare persoane cu handicap - 5 persoane ;

      Incadrare someri marginalizati social - 90 persoane.

 

Actiuni ce vor fi intreprinse in vederea realizarii acestor obiective :

v     Organizarea Burselor locurilor de munca :

      Bursa generala

      Bursa absolventilor

      Burse speciale la cererea pietei muncii.

 

v     Medierea locurilor de munca din celelalte state membre UE prin serviciul EURES ;

v     Dezvoltarea parteneriatelor inclusiv cele publice-private ;

v     Actiuni de promovare a serviciilor oferite de AJOFM Ialomita , facilitati oferite angajatorilor si somerilor in vederea ocuparii, conform legii.

v     Deplasari in teren la angajatori si Primarii, in vederea identificarii de locuri de munca si necesar formare profesionala.

v     Actiuni de consiliere in scoli pentru elevii din clasele terminale.

 

Toate aceste programe propuse a fi realizate in anul 2014 sunt sustinute financiar prin alocarea a 2 790 000 lei pentru derularea masurilor active, ceea ce inseamna 12,62% din total buget si 16 884 000 lei pentru sustinerea masurilor pasive (plata indemnizatii somaj si asigurari sociale aferente), ceea ce inseamna 76,40% din total buget.