Cursuri  de  calificare / recalificare

 

 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate n cautarea unui loc de munca li se ofera posibilitatea dobndirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca.

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede ca serviciile de formare profesionala se acorda, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane, astfel:

 

a)     sunt someri in sensul prevederilor legii (nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau relizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta);

b)    nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;

c)     desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

d)    persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, in locuri de detentie anume destinate, si care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei;

e)     au obtinut statut de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

f)      nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;

 

 

            Drepturile  si obligatiile cursantilor

 

Persoanele inscrise la cursurile gratuite de formare profesionala au urmatoarele drepturi:

Sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;

Sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;

Sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

Sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport;

Sa beneficieza de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.

Persoanele aflate in acutarea unui loc de munca, care urmeaza programe de formare profesionala, gratuite, au urmatoarele obligatii:

Sa participle la toate activitatile cuprinse in programele de formare profesionala, , sa indeplineasca toate cerintele prevazute de de acestea ssi sa se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;

Sa restituie cheltuielile efecutate pentru serviciile de formare profesioanala daca nu se prezinta la primul examen de absolvire sa la reexaminare, cu exceptia unor motive neimputabile persoanei;

Sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesioanala daca dupa absolvire refuza nejustificat incadrarea in munca oferita de agentia pentru ocuparea fortei de munca.

 

Atentie!!

Neprezentarea la examenul de absolvire sau reexaminare din motine considerate imputabile, atrage incetarea platii indemnizatiei de somaj!

Serviciile de formare profesionala gratuite, se acorda o singura data, pentru fiecare perioada in care persoana se afla in cautarea unui loc de munca!!