Anunt referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

 

Agenda conducerii

Documente de interes public

Buletin informativ

 

Achizitii Publice

BUGET

Bilant contabil

Executie bugetara

Venituri salariale

 

PLAN DE FORMARE

PROGRAM DE OCUPARE

Realizari program de ocupare

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

Codul de conduita etica

Regulamentul intern

Regulament de organizare si functionare

Organigrama

DECLARATII DE AVERE

DECLARATII DE INTERESE

 

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017(ANOFM)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017

 

Declaratia de politica in domeniul calitatii

Program de management in domeniul calitatii

 

ANUNT ABSOLVENTI

Raport activitate

Registru angajatori de ucenici

Registru angajatori stagiu

 

Ghid de comunicare in domeniul ocuparii

Ghid pentru intocmirea planului de formare a personalului propriu al SPO